Internetil on piiramatu info avaldamise võime. Sellel ei ole füüsilisi piire nagu näiteks füüsilistel asjadel: trükimeedial, välireklaamil, kataloogidel.

See tähendab võimalust anda võimalikult täpne info toote või teenuse kohta. Teiselt poolt tähendab see väga suurt konkurentsi, et üldse lugejani jõuda. Raamatukogud on täis infot, mis seisab raamatutes ja milleni jõuavad vähesed. Samamoodi on internett täis infot, mis ootab avastamist.

Parim võimalus info ja selle otsijad kokku viia on siiani olnud märksõnade järgne otsing. See tähendab teksti, mis vastab otsitud sõnale või nende kombinatsioonile.

Otsingus parema koha saamiseks on erinevad lahendusi. Lihtsaim neist on koostada hea lehekülg, millele siis internetis otsingut pakkuvad vahendajad saaksid lugejad suunata. Oletegi jõudnud ühele sellisele.